top of page

הרצאות כיבוש והתנחלות

• "והכנעני אז בארץ" – מי הם הכנענים? מדוע אנו מצווים להחרימם?
• יהושע – כיבוש הארץ: אוטופיה מול מציאות
• רחב - אישה העושה לביתה
• אהוד בין גרא – רצח פוליטי
• דבורה, יעל ואם סיסרא – נשים במלחמה
• גדעון – גיבור לאומי
• יפתח ובתו – בחירה או קורבן?
• סיפור פילגש בגבעה – שחיתות ומלחמת אחים 
• סיפור פסל מיכה – עבריינות בעולם המקרא
• נשים עליך שמשון – האם שמשון היה גיבור?

כל ההרצאות מלוות במצגת אומנותית הכוללת טקסט ותמונות אומנות.

קיימת אופציה להוסיף זמרת שתנעים בזמרתה בשירים הקשורים לנושא ההרצאה.

bottom of page