top of page

רומן היסטורי עתיר תככים, בגידות, רציחות ושחיתויות, המתרחש במלכות ישראל בימי המלכה המרשעת איזבל, המלך אחאב, אליהו הנביא ונבות היזרעאלי -

דמויות מיתיות הקורמות עור וגידים.

נעמה, נערה צידונית תמה, נחטפת עם נערות נוספות למקדש הגדול בצידון, שם אונס אותה הכוהן הגדול כחלק מטקס הפולחן לאלים. היא הרה ויולדת את התאומים איזבל ואלשפט. איזבל הופכת לנסיכה צידונית מטילת מורא, ומגיעה לממלכת ישראל בחברת מאות נביאיה עובדי האלילים כדי להינשא לאחאב; ואילו אלשפט מנסה לסכל את מזימותיה ונסחף לחיים יוצאי דופן. מסלולי החיים השונים של נעמה ותאומיה מנווטים את העלילה הסוחפת והסוערת, המבוססת על הסיפור המקראי.

לעיני הקורא נפרסת תמונה רבגונית של חיי היומיום בתקופת התנ"ך - המנהגים, תפיסת העולם, מעמד האישה והדת - מנקודת המבט של זונות המקדש והאיכרים, הנביאים והחיילים, משרתי הארמון והמלכים.

book.jpg

המלכה משומרון

רבקה חגג, הוצאת שוקן

bottom of page