top of page

הרצאות מלכים ונביאים

• תפיסת המלוכה בישראל לעומת המזרח הקדום
• מכהונה לנבואה – סיפור הולדת שמואל והקדשתו לנביא
• מאבק בין נביא למלך – שמואל הנביא מול שאול המלך
• שאול ובעל האוב – חמלה ומלחמה 
• ילדותו והולדתו של דוד המלך – צפו להפתעה!
• מיכל בין דוד לשאול – מחיר האהבה
• אביגיל ודוד – אישה חכמה ויפה וגבר ששואף לגדולה
• דוד ובת שבע – מחיר התשוקה
• אמנון ותמר – טרגדיה בבית דוד
• מרד אבשלום – בן קם על אביו
• קניין הר הבית - מדוע קנה דוד את הר הבית?
• אחרית מלכות דוד - תככים ומזימות בחצר המלוכה
• חלום שלמה ומשפט הזונות – קווים למלך האידיאלי
• שלמה בונה בית מקדש – המלך מול האל
• שלמה ומלכת שבא – אינטרסים משותפים
• נסיבות קריעת מלכות בית דוד – לאוהליך ישראל
• איזבל ואחאב – אהבה ושליטה
• כרם נבות – יחס בין הון לשלטון
• אליהו הנביא – למה עלה לשמים?
• אלישע בן שפט – נביא מחולל ניסים
• עמוס הנביא – שחיתות החברה והמאבק לחברה מוסרית
• ירמיהו – נביא בעין הסערה הפוליטית
• ישעיהו – נבואות אחרית הימים
• חורבן ממלכת ישראל - לאן נעלמו עשרה השבטים?
• יהודה ואשור - מסע סנחריב ליהודה – הפסיכולוגיה של הפחד
• חורבן ירושלים ובית המקדש הראשון – השבר הגדול     
• יחזקאל – חזון העצמות היבשות וחזון העצים – מחורבן לתקומה
• גלות בבל, תקווה ומציאות - הכרזת כורש ושיבת ציון
• ספר דניאל – התמודדות היהודי בגלות

כל ההרצאות מלוות במצגת אומנותית הכוללת טקסט ותמונות אומנות.

קיימת אופציה להוסיף זמרת שתנעים בזמרתה בשירים הקשורים לנושא ההרצאה.

bottom of page