top of page

הרצאות ראשית האומה

• מאור כשדים לכנען – מסע אברהם אל הלא נודע
• אברהם ושרה – אמרי נא אחותי את
• שרה והגר – הגבירה מול השפחה – מאבק אישי ולאומי
• בשורת הולדת יצחק וגירוש ישמעאל – בכייה לדורות?
• עקידת יצחק – קורבן או בחירה? 
• מה חטאם של אנשי סדום ומה הקשר למעשה לוט ובנותיו?
• רבקה ויצחק – שידוך ואהבה וגם מעט רכילות 
• עֵשָׂו וְיַעֲקֹב- שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנֵךְ - בכורה ובחירה 
• סולם יעקב – בין שמים לארץ
• משולש רומנטי – יעקב רחל ולאה
• יוסף ואחיו – מי מכר את יוסף?
• יעקב וראובן –האם נלקחה מראובן בכורתו?
• מתמר לתמירה – סיפורה של תמר אשת ער
• אשת פוטיפר ויוסף – יצרים ונקמה
• דינה בת יעקב -חטיפה, אונס, אהבה ורצח 
• שעבוד מצרים ונשים מצילות בסיפור יציאת מצרים
• משה – מינקות למנהיגות
• משה – קווים למנהיגותו
• מעמד הר סיני ועשרת הדיברות – מאספסוף לעם
• עגל הזהב – אלה אלוהיך ישראל?
• רשומון מדבר - מסעות ישראל במדבר - וַיִּסְעוּ  וַיַּחֲנוּ 
• פרשת המרגלים – ארץ אוכלת יושביה?

כל ההרצאות מלוות במצגת אומנותית הכוללת טקסט ותמונות אומנות.

קיימת אופציה להוסיף זמרת שתנעים בזמרתה בשירים הקשורים לנושא ההרצאה.

bottom of page