top of page

הרצאות עלילות בראשית – ראשית העולם 

 ויהי אור! - בריאת העולם בתנ"ך מול בריאת העולם לפי ספרות המזרח הקדום
 חוה ולילית - מי הייתה האישה הראשונה שנבראה? 
 בריאת האדם בצלם אלוהים -מהו צלם אלוהים שבאדם?
 בריאת האדם בגן עדן מול בריאת האדם לפי ספרות המזרח הקדום – מדוע נברא האדם לפי כל אחד מהמקורות?
 גן עדן והחטא הקדום – האם הגירוש מגן עדן טוב או רע לאנושות?
 קין והבל – מאבק בין אחים
 הנפילים היו בארץ – בני האלוהים במקרא, במדרש ובספרות החיצונית והקשר למבול 
 שכרותו של נוח - למה קולל כנען?
 מגדל בבל – מה היה חטאם של בוני המגדל?
  קבלה ודחייה - סיפורי הראשית בתנ"ך ביחס לספרות המזרח הקדום

כל ההרצאות מלוות במצגת אומנותית הכוללת טקסט ותמונות אומנות.

קיימת אופציה להוסיף זמרת שתנעים בזמרתה בשירים הקשורים לנושא ההרצאה.

bottom of page